top of page

סיוע לעסקים שנפגעו בעקבות המלחמה

עסקים בעוטף נוסח רשמי - המקורי.png
לאור ההשלכות הרוחביות של המלחמה על העסקים בדרום ובצפון הקמנו פרויקט סיוע, הכוונה ותמיכה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, אשר עסקיהם נפגעו בעקבות הלחימה המתמשכת.

מדובר בפעילות התנדבותית, אליה שותפים אנשי עסקים מיומנים מהשורה הראשונה בארץ, שנרתמו למאמץ לטובת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים.

 

לטובת הפרויקט גייסנו למשימה אנשי עסקים בכירים ומנהלי חברות, יועצים כלכליים, יועצים אסטרטגיים, עו"ד, רו"ח, אנשי אדמיניסטרציה ועוד שיתרמו מניסיונם העשיר, ויעניקו ייעוץ עסקי פרטני לכל אחד מבעלי העסקים שחווים כשלים, אתגרים ובעיות כלכליות שונות בניהול העסק.

 

הסיוע יהיה בשלל נושאים, לרבות עזרה בהגשת מסמכים לקבלת הלוואות והחזרים מהמדינה, פתרונות שווקים, יעוץ כלכלי ואסטרטגי ועוד.

 

העסקים הזכאים לייעוץ עסקי:

  • עסק הנמצא ברדיוס של עד 40 ק"מ מהגבול בדרום ובצפון

  • עסק שבבעלות משפחות של חטופים / נעדרים מכל הארץ

  • עסק בבעלות משרתי מילואים שהיו פעילים מעל 30 יום החל מה-7.10.2023

הפונים לסיוע מתבקשים למלא את השאלון בקישור ולצרף לשאלון את המסמכים המבוקשים.

bottom of page