top of page

בקשות סיוע מהעמותה

לפניות בנושאים:
סלי מזון, ציוד ומזון לתינוקות, סיוע כלכלי וסיוע משפט
י

 

לפניות בנושאים:
ציוד / מצרכים או בקשות בכל נושא אחר,
(לרבות פניות הקשורות למלחמת חרבות ברזל)

 

bottom of page